Mennyasszony Kikérése

Tisztelt násznagyuram, és kedves vendégek,
Örömapa, Anya, és kedves testvérek.
Igen szépen kérem, amíg én beszélek,
Tartsanak egy kis figyelmességet.
-
-
Térjünk hát a boldog rendjére,
Mert csak így juthatunk el ennek végére.
Becses Vőlegényünk engem arra kérne,
Kedves Menyasszonyát kérjem ki részére.
-
-
Legyenek nyugodtak, én remélem, és hiszem,
Hogy Vőlegényünkből hűséges, és gondos férj lészen.
Bízzák hát gondjára ezt a virágszálat,
Akit igazán szerert, kiért eddig fáradt.
-
-
Kit boldoggá tenni legfőbb törekvése,
Búsítani nemfogja őt a világért sem.
Kedves szülők bocsássák el nyugodtan,
Párjával oly jó helye lessz mint itthon volna.
-
-
Éljenek szeretetben reményben és hitben,
Ott is velük lessz a mindenható isten.
Én kívánom hogy a bú legyen tőlük távol,
S öröm sugározzék mindenki arcáról.
-
-
Tegyenek akármit, járjanak akárhól,
Isten legyen velük közelben, és távol.